Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Seier til Saggrenda i år også.

Vellykket "Velg naturbruk" arrangement på Buskerud landbruksskole.

59° Topptur på Buskerud landbruksskole.
Saggrenda vant  i  år også.

På bildet ser vi de tre som hver fikk utdelt et stipend på Kr. 10000.

Fra venstre Georg Evans fra VG2 skogbruk på Saggrenda.

Tor Håkon Magnerud fra VG1 Naturbruk på Lien.

Hanna Dybvik Indrelid fra VG2 Landbruk og gartneri fra Rosthaug.

Den siste på bildet er: Direktør hos fylkesmannen i Buskerud

Gunhild Dalaker Tuseth.

Prosjektet «Velg Naturbruk» er et samarbeid mellom offentlige og private aktører/skoler med fokus på å øke elevtallene på de forskjellige naturbruksskolene i Buskerud fylke. Prosjektledelsen utføres av Skogselskapet i Buskerud. Målet for prosjektet er å øke opptak til studieretningen i videregående skole, samtidig ønsker man å bidra til at flere elever søker seg til studiekompetanse og går videre på høyskoler og universitet.
59° Topptur er en konkurranse mellom naturbruksskolene, men som samtidig binder sammen elever og lærere om et felles budskap. Her dyrker man felles interesser i det å velge naturbruk. Samtidig som dette er ett arrangement man oppnår mediedekning i større omfang.
I år hadde toppturen 12 poster. Disse inneholdt bl.annet bruk av gravemaskin, kjøring av hest, sløying av fisk og mye mer.
På posten til Buskerud Bonde- og Småbrukarlag var det eksteriørbedømming av sau. Knut Strandbråten hadde hovedansvaret for å veilede elevene gjennom oppgaven, mens  Torbjørn Halveg hjalp til med tilrettelegging. Sauene var utlånt fra Svein og Eli Ingebo .
I år var det Saggrenda på Kongsberg som gikk av med seieren, men det var en kjempeflott innsats både fra Lien i Hallingdal og Buskerud Landbruksskole på Modum.
Se TV-Modum`s opptak fra arrangementet her.

Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as