Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Snart jordbruksforhandlinger!

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag sitt innspill til jordbruksforhandlingene 2016.

 

På møte i det regionale partnerskapet i Buskerud kom vi med vårt innspill til jordbruksforhandlingene 2016 til Buskerud fylkeskommune. Det regionale partnerskapet består av Buskerud Fylkeskommune (politikere og adm.), Fylkesmannen, Innovasjon Norge Buskerud/Vestfold, Buskerud Bondelag og Buskerud Bonde- og småbrukarlag. 

/share/mime/48/default.png
(se-vart-innspill-her..ppsx, 149kB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as