Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder og forebyggende tiltak mot rovviltskader

Søknadsfristen for ordningene:

Tilskudd til tiltak i beiteområder (investeringer)

Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT-midler)

som er fredag 15. februar 2019.  

Vi oppfordrer dere imidlertid til å søke om ev. FKT-midler innen 1. februar. Miljødirektoratet vil også i 2019 gi rovviltnemndene planleggingsrammer for forebyggende og konfliktdempende tiltak tidligere enn foregående år. Rovviltnemnda skal derfor behandle budsjettet allerede i begynnelsen av februar, og ønsker da en best mulig oversikt over innkomne søknader.  

Du kan lese mer om ordningene og hvordan du søker på nettsidene våre: 

Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder sendes som vanlig om kommunen der tiltaket skal gjennomføres.

Husk ett søknadsskjema per tiltak.

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as