Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Statens tilbud presentert idag.

Provokasjon mot familiejordbruket og økt matproduksjon.

Provokasjon mot familiejordbruket og økt matproduksjon.

-Statens tilbud i jordbruksforhandlingene i dag kan ikke ses på annet enn en provokasjon.
Det sier leder i Buskerud Bonde og Småbrukerlag, Torgny Moen, etter at Staten tilbød jordbruket 90 mill kr.

-Tilbudet slår beina unna jordbrukets målsetting om en økt norsk matproduksjon, bygd på norske ressurser. Det var dette og målsettingen om et landbruk over hele landet, både på store og små bruk som lå bak jordbrukets krav om 860 mill kr. Men Statens tilbud representerer ikke noe annet enn en aktiv nedbygging av evnen til matproduksjon i Norge, sier Moen.

Ved Stortingets behandling av fjorårets jordbruksoppgjør heter det: ”økt matproduksjon skal være med grunnlag i norske ressurser”.
-Statens tilbud representerer ikke ikke noe svar på denne bestillingen fra Stortinget, sier Torgny Moen.


For flere kommentarer: Torgny Moen, tlf 32759853 / 98609352.

/share/mime/48/pdf.png
(statens-tilbud-2016.pdf, 3MB)

/share/mime/48/msword.png
(pm-jf-2016.doc, 33kB)


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as