Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Stor Skogbrannfare

Det er for tiden svært stor skogbrannfare, Fylkesmannens beredskapsavdeling ber alle være oppmekrsomme på følgende momenter

 

 • Språk. Det befinner seg for tiden mange sesongarbeidere og turister i kommunene, og det har vært tilfeller da personer fra andre land ikke har fått med seg informasjon fordi de enten ikke snakker/leser norsk/engelsk, eller at de ikke følger med i norsk media. Fylkesmannen ber kommunene vurdere hvorvidt det kan være fornuftig å informere på andre språk basert på lokal erfaring.
 • Skogsbilveier. Vi ber kommunene igjen vurdere hvorvidt de vil anbefale skogeiere å innføre restriksjoner på skogsbilveier som fører til mye brukte utfartssteder.
 • Landbruk. Flere bønder fyller nå tankene (gjødselspreder) med vann slik at de kan nyttes forebyggende langs skogsbilvei/anleggsvei, eller som slokkekapasitet ved en hendelse.

Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as