Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Stor Skogbrannfare

Det er for tiden svært stor skogbrannfare, Fylkesmannens beredskapsavdeling ber alle være oppmekrsomme på følgende momenter

 

  • Språk. Det befinner seg for tiden mange sesongarbeidere og turister i kommunene, og det har vært tilfeller da personer fra andre land ikke har fått med seg informasjon fordi de enten ikke snakker/leser norsk/engelsk, eller at de ikke følger med i norsk media. Fylkesmannen ber kommunene vurdere hvorvidt det kan være fornuftig å informere på andre språk basert på lokal erfaring.
  • Skogsbilveier. Vi ber kommunene igjen vurdere hvorvidt de vil anbefale skogeiere å innføre restriksjoner på skogsbilveier som fører til mye brukte utfartssteder.
  • Landbruk. Flere bønder fyller nå tankene (gjødselspreder) med vann slik at de kan nyttes forebyggende langs skogsbilvei/anleggsvei, eller som slokkekapasitet ved en hendelse.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as