Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Studietur i høst?

Bli med på studietur i fjellandbruk i august 2016!

 

Bli med på studietur i fjellandbruk! Bli inspirert og bli kjent med andre fjellbønder!

Satsingen "Fjellandbruket» har gleden av å invitere fjellbønder i Telemark og Buskerud til: 
Studietur i Hol og Ål i Buskerud  29. - 30. august 2016.

Vi ønsker å samle fjellbønder som vil satse på landbruk i fjellregionen, - enten de har drevet gården en stund, nylig har overtatt eller de er i en overtakelsesfase.  Fjellbønder i alle aldersgrupper er velkomne til å melde seg på, men hvis det blir for få plasser vil de yngre få fortrinnsrett.

Hensikten med turen er å gi inspirasjon til å utvikle fjellgården med utgangspunkt i hele gårdens ressurser. Målet er også å knytte nettverk fjellbønder imellom.

«Fjellandbruk» i Telemark og Buskerud er en treårig satsing med midler fra Landbruks- og matdepartementet i årene 2014-2016, http://www.fjellandbruket.no/


Satsingen gjelder bønder i følgende kommuner: 
   • Hemsedal, Ål, Hol, Gol, Nes, Nore og Uvdal, Flå og Rollag i Buskerud. 
   • Vinje, Tinn, Hjartdal, Seljord, Tokke og Fyresdal i Telemark.

Studieturen er subsidiert fra «Fjellandbruket», og deltakeravgiften (egenandelen) er kr. 900 pr. person for overnatting i 2-mannsrom og kr. 600 pr. person i flersengsrom. Overnattingen skjer på Iungsdalshytta, som er en  av DNT sine turisthytter. Hytta har sju stk. 2-sengs-rom,  fire stk. 4-sengs-rom, to stk. 6-sengs-rom  og en sovesal med plass til 12 personer. 


 

Påmelding her:

https://www.fylkesmannen.no/nb/Buskerud/Kurs-og-konferansekalender/Bli-med-pa-studietur-i-fjellandbruk-i-august-2016/


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as