Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Torgny Moen utnevnt til æredsmedlem

I forbindelse med fylkesårsmøtet ble Torgny Moen utnevnt til æredsmedlem.

Torgny Moen meldte seg inn i Eiker Bonde og Småbrukarlag, og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i 1974.

Fra 1990 ble han styremedlem i Eiker Bonde- og Småbrukarlag. Nestleder, kasserer og valgkomiteen frem til 1998.

I 1992 ble han 1.vara i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

I 1993 ble han nestleder i fylkesstyre.

I 1994 ble han fylkesleder i Buskerud Bonde- og Småbrukerlag og hadde dette vervet fram til 2000. Han bedrev en aktiv medlemsverving og det var i 2000 ca. 545 medlemmer.

Torgny startet Vestfold Bonde og Småbrukarlag 22. februar 1994.

Leder av Buskerud landbruksselskap fra 1992 til 2000

Medlem av representantskapet i NBS 1994 -2000.

Medlem av styret i samarbeidsrådet Buskerud/ Vestfold 1994- 2000

Medlem regionalt rovviltutvalg

Medlem av BU fondsstyret / Næring og sysselsettingstyret i Buskerud 1994 – 2000.

Medlem av valgkomiteen sentralt i NBS fra 1997, og i 1999 som leder.

I 2009 gikk han på 2. runde som fylkesleder i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag til 2018. Som nyvalgt leder igjen i 2000 var medlemsmassen nede i under 300 medlemmer, og fra 2011 begynte opphentingen av medlemsmassen igjen og i 2018 da han takket av var den økt til 439.

Medlem av rep. skapet i NBS 2009 – 2018.

Medlem av organisasjonsutvalget i NBS 2013 -2018

2018 ble han valgt inn som medlem av valgkomiteen i NBS.

I tillegg har han sittet i rovviltutvalg, Stiftelsen Egertorget, Stiftelsen Foss gård, nettverk for videregående skoler i Buskerud, gjenopplivingen av Buskerud Landbruksskole, regionalt partnerskap, samarbeidsrådet øst Fjellandbruket i Buskerud.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as