Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Torgny Moen utnevnt til æredsmedlem

I forbindelse med fylkesårsmøtet ble Torgny Moen utnevnt til æredsmedlem.

Torgny Moen meldte seg inn i Eiker Bonde og Småbrukarlag, og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i 1974.

Fra 1990 ble han styremedlem i Eiker Bonde- og Småbrukarlag. Nestleder, kasserer og valgkomiteen frem til 1998.

I 1992 ble han 1.vara i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

I 1993 ble han nestleder i fylkesstyre.

I 1994 ble han fylkesleder i Buskerud Bonde- og Småbrukerlag og hadde dette vervet fram til 2000. Han bedrev en aktiv medlemsverving og det var i 2000 ca. 545 medlemmer.

Torgny startet Vestfold Bonde og Småbrukarlag 22. februar 1994.

Leder av Buskerud landbruksselskap fra 1992 til 2000

Medlem av representantskapet i NBS 1994 -2000.

Medlem av styret i samarbeidsrådet Buskerud/ Vestfold 1994- 2000

Medlem regionalt rovviltutvalg

Medlem av BU fondsstyret / Næring og sysselsettingstyret i Buskerud 1994 – 2000.

Medlem av valgkomiteen sentralt i NBS fra 1997, og i 1999 som leder.

I 2009 gikk han på 2. runde som fylkesleder i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag til 2018. Som nyvalgt leder igjen i 2000 var medlemsmassen nede i under 300 medlemmer, og fra 2011 begynte opphentingen av medlemsmassen igjen og i 2018 da han takket av var den økt til 439.

Medlem av rep. skapet i NBS 2009 – 2018.

Medlem av organisasjonsutvalget i NBS 2013 -2018

2018 ble han valgt inn som medlem av valgkomiteen i NBS.

I tillegg har han sittet i rovviltutvalg, Stiftelsen Egertorget, Stiftelsen Foss gård, nettverk for videregående skoler i Buskerud, gjenopplivingen av Buskerud Landbruksskole, regionalt partnerskap, samarbeidsrådet øst Fjellandbruket i Buskerud.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Regjeringserklæringa og beitenæringa
(regjeringserklaringa-og-beitenaringa.pdf, 214kB)

/share/mime/48/pdf.png Hamskifte for norsk landbruk
(hamskifte-for-norsk-landbruk.pdf, 153kB)

/share/mime/48/pdf.png Finnmark vil ha ny regler for mjølkekvotesalg
(finnmark-vil-ha-nye-rgler-for-mjolkekvotesalg.pdf, 209kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as