Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Vedtak om kvotefordeling og vilkår for jakt på gaupe i rovviltregion 2 i 2019

Rovvilnemnda har med utgangspunkt i Miljødirektoratets vedtak om kvote for jakt på gaupe i 2019 fordelt kvota på tre jaktområder med 19 dyr, hvorav inntil fem voksne hunner, fra jaktstart 1. februar. Rovviltnemndas vedtak kan påklages til Klima- og miljødepartementet

Vedtak Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge har i møte 10. desember 2018 med henvisning til Miljødirektoratets vedtak 29. november 2018, jamfør forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 13, jamfør §§ 1 og 3, gjort følgende vedtak under sak 14/2018:
 
Rovviltnemnda i region 2 tar Miljødirektoratets vedtak om kvote for jakt på gaupe i rovviltregion 2 i 2019 til etterretning. 
 
Fra jaktstart fordeles 19 dyr på tre jaktområder:
 
Jaktområde Delkvoter 2019 (totalt/hunner >1 år) 

I Hallingdal, Numedal og midtre/østre Buskerud)  8 (2)

II (Vestfold, søndre Buskerud, østre/nordre Telemark)  4 (1)

III (Sør- og Vest-Telemark, Aust-  Agder med unntak av Bygland, Evje og Hornes, Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner)  7 (2)

IV Bygland, Evje og Hornes, Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner i Aust-Agder (beiteprioritert område)      Kvotefri jakt
 
Eventuelle endringer i vedtatt jaktområdeinndeling, kvotefordeling og bruk av reserve-  kvote vurderes i jaktperioden av sekretariatet i samråd med Rovviltnemndas leder.
 
Kvotejakt på gaupe er fra og med 1. februar til og med 31. mars.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as