Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Veileder om transport av dyr.

Mattilsynets veileder for transport av dyr.

Mattilsynet har fastsatt en veileder for hjelp til å vurdere når dyr er egnet til å transporteres og hvilke dyr som kan transporteres sammen. En annen viktig del av veilederen omhandler ansvarsforhold mellom de ulike aktørene som er involvert i transport av dyr.

 

Veilederen representerer Mattilsynets tolkning av gjeldende krav i forskrift om næringsmessig transport av dyr, for de emner veilederen omhandler. Den inneholder en del eksempler og konkretiserer kravene, men er ikke uttømmende.

 

Veilederen er ment som hjelp til å tolke regelverket både for aktører som driver transport av dyr, og for tilsynspersonell i Mattilsynet.

 

Hovedformålene med veilederen er:

  • å unngå transport av dyr som ikke er egnet til transport
  • å sikre forsvarlig transport av dyr som avviker fra det normale, men likevel kan transporteres på visse vilkår
  • å sikre mest mulig enhetlighet i Mattilsynet.

/share/mime/48/pdf.png Veileder for transport av dyr.
(veileder-om-transportegnethet-og-skille-mellom-dyr-under-transport.pdf, 1MB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as