Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Veileder om transport av dyr.

Mattilsynets veileder for transport av dyr.

Mattilsynet har fastsatt en veileder for hjelp til å vurdere når dyr er egnet til å transporteres og hvilke dyr som kan transporteres sammen. En annen viktig del av veilederen omhandler ansvarsforhold mellom de ulike aktørene som er involvert i transport av dyr.

 

Veilederen representerer Mattilsynets tolkning av gjeldende krav i forskrift om næringsmessig transport av dyr, for de emner veilederen omhandler. Den inneholder en del eksempler og konkretiserer kravene, men er ikke uttømmende.

 

Veilederen er ment som hjelp til å tolke regelverket både for aktører som driver transport av dyr, og for tilsynspersonell i Mattilsynet.

 

Hovedformålene med veilederen er:

 • å unngå transport av dyr som ikke er egnet til transport
 • å sikre forsvarlig transport av dyr som avviker fra det normale, men likevel kan transporteres på visse vilkår
 • å sikre mest mulig enhetlighet i Mattilsynet.

/share/mime/48/pdf.png Veileder for transport av dyr.
(veileder-om-transportegnethet-og-skille-mellom-dyr-under-transport.pdf, 1MB)


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as