Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Velkommen til Fossesholm.

Eiker og omegn BS arrangerer møte om  gjerde og beiterett på Fossesholm.

Velkommen til møte om beiterett og gjerdeplikt !

Torsdag 17. mars kl 18.00

På Fossesholm, Vestfossen.

Målgruppe: Beitelag, grunneierlag, husdyrbrukere, skogeiere og andre

interesserte.

Arrangør: Eiker og Omegn Bonde- og Småbrukerlag.

Møteleder: Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant og bonde.

Program:

18.00 Velkommen til Eiker. Bakgrunn for møtet.

 

18.10 Knut Klev, jordskiftedommer ved Nedre Buskerud Jordskifterett:

Hva er opphavet til beiterett og gjerdeplikt ?

Er disse bestemmelsene noe særnorsk ?

Hvordan er lovverket tilpasset et husdyrhold i endring, med større

besetninger, mer leiejord, og andre raser ?

Hva kan jordskifteretten bidra med i beite-og gjerdesaker ?

18.50 Pause med enkel bevertning.

19.10 Per Fossheim, prosjektleder FKT-prosjektet (forebyggende og

konfliktdempende tiltak i rovviltområder:

Hva betyr utmarksbeitet for norsk husdyrhold ?

Hva er de største truslene mot beiteretten ?

Hvordan kan husdyrbrukeren styre beitinga for å redusere

konflikter med skogbruk og friluftsliv ?

19.50 Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukerlag:

Hvorfor er det så viktig å utnytte utmarksbeitet ?

20.30 Spørsmål, diskusjon.

21.00 Avslutning av møtet.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene
(foran-jordbruksforhandlingene.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Forventninger til jordbruksforhandlingene
(forventninger-til-jordbruksforhandlngene.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Matproduksjon på lokale ressurser
(matproduksjon-pa-lokale-ressurser.pdf, 9MB)

/share/mime/48/pdf.png Miljøvennlig drift - lønnsomt
(miljovennlig-drift-lonnsomt.pdf, 925kB)

/share/mime/48/pdf.png Agroøkologi i Baskerland
(agrookologi-i-baskerland.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as