Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Verdens Matvaredag!

«Økt matproduksjon i Buskerud – muligheter i kombinasjonsjordbruket?

Hei!                                                Se program nederst på siden!

Fredag 16.oktober 2015 er Verdens Matvaredag! Da samles vi på Jakt- og Fiskesenteret i Flå, kl. 9 – 15.30. Vi håper du vil bli med!

Tema for samlingen er:

«Økt matproduksjon i Buskerud – muligheter i kombinasjonsjordbruket.

Se vedlagte program!

Samlingen er gratis!         Påmeldingsskjema her:

Pga lunsjservering ønsker vi å få oversikt over hvor mange som kommer. Vennligst meld deg på den elektroniske påmeldingen.

 

Fylkesmannen i Buskerud - Økt matproduksjon i Buskerud - muligheter i kombinasjonsjordbruket
Fredag 16. oktober 2015 er Verdens Matvaredag! Da samles vi på Jakt- og Fiskesenteret i Flå, klokka 09:00 - 15:30. Vi håper du vil bli med!

Arrangører er Buskerud Bondelag, Buskerud Bonde og Småbrukarlag og  Fylkesmannen i Buskerud i samarbeid med Buskerud fylkeskommune og Innovasjon Norge Buskerud Vestfold.

Ta kontakt med undertegnede hvis du har spørsmål.

Vi ønsker deg velkommen til en spennende dag hvor fokus er muligheter for økt matproduksjon i kombinasjonsjordbruket!

 

Med hilsen 

Astrid Aass

Rådgiver fylkesmannens stab

Fylkesmannen i Buskerud
tlf.: 32 26 67 01, mob.: 977 32 840
www.fmbu.no

 

 

              

 

/share/mime/48/msword.png
(endelig-program-16-10-15.docx, 2MB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as