Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Verdens Matvaredag!

«Økt matproduksjon i Buskerud – muligheter i kombinasjonsjordbruket?

Hei!                                                Se program nederst på siden!

Fredag 16.oktober 2015 er Verdens Matvaredag! Da samles vi på Jakt- og Fiskesenteret i Flå, kl. 9 – 15.30. Vi håper du vil bli med!

Tema for samlingen er:

«Økt matproduksjon i Buskerud – muligheter i kombinasjonsjordbruket.

Se vedlagte program!

Samlingen er gratis!         Påmeldingsskjema her:

Pga lunsjservering ønsker vi å få oversikt over hvor mange som kommer. Vennligst meld deg på den elektroniske påmeldingen.

 

Fylkesmannen i Buskerud - Økt matproduksjon i Buskerud - muligheter i kombinasjonsjordbruket
Fredag 16. oktober 2015 er Verdens Matvaredag! Da samles vi på Jakt- og Fiskesenteret i Flå, klokka 09:00 - 15:30. Vi håper du vil bli med!

Arrangører er Buskerud Bondelag, Buskerud Bonde og Småbrukarlag og  Fylkesmannen i Buskerud i samarbeid med Buskerud fylkeskommune og Innovasjon Norge Buskerud Vestfold.

Ta kontakt med undertegnede hvis du har spørsmål.

Vi ønsker deg velkommen til en spennende dag hvor fokus er muligheter for økt matproduksjon i kombinasjonsjordbruket!

 

Med hilsen 

Astrid Aass

Rådgiver fylkesmannens stab

Fylkesmannen i Buskerud
tlf.: 32 26 67 01, mob.: 977 32 840
www.fmbu.no

 

 

              

 

/share/mime/48/msword.png
(endelig-program-16-10-15.docx, 2MB)


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as