Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Verdes Matvaredag.

Verdens Matvaredag ble markert med et fellesarrangement med tema: "Økt matproduksjon i Buskerud.  Her kan du se foredrag av Ole Auen Wiger og Professor Dag Jørund Lønning.

VERDENS MATVAREDAG BLE MARKERT MED ET FELLESARRANGEMENT MED: BUSKERUD BONDE OG SMÅBRUKARLAG, BUSKERUD BONDELAG, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE, INNOVASJON NORGE/ BUSKERUD OG FYLKESMANNEN I BUSKERUD.
TEMA: "ØKT MATPRODUKSJON I BUSKERUD"!

Professor Dag Jørund Lønning fokuserte på å verdiskape eller bli verdiskapt! Fokuserte på å få mennesket tilbake i sentrum, bonden = "den boende". Den industrielle måten å tenke på tar utgangspunkt i død materie - landbruket jobber ikke med død materie.

Øystein Haugerud og Anita Panman fokuserte på FNs jordår og hva det betyr for oss - LEVENDE MATJORD.

Leder av Modum Bonde- og småbrukarlag Ole Auen Wiger fortalte om sin gårdsdrift og mangesyssleri, og om hvordan de hadde lykkes!     Det kan du se her.  

Leder i Buskerud bonde og småbrukarlag Torgny Moen var møteleder under deler av samlingen.

KONKLUSJONEN ETTER OPPSUMMERINGSMØTE I DAG FOR Å ØKE MATPRODUKSJONEN I FYLKET:

ØKT BRUK AV UTMARKSRESSURSER OG BEITEBRUKSPLANER FOR UTMARKA.

ØKE KVALITETEN PÅ LANDBRUKSUTDANNINGEN I FYLKET!

Her er en direktelink til Viker gårdsutsalg
Velkommen til vår gårdsbutikk i Vikersund - midt i Buskerud. Vi selger lokale gårdsprodukter fra Modum, Sigdal og Krødsherad, og ulike Fairtrade produkter.
 
Det ligger også en link dit under: "Støtt disse!-De støtter oss!


Dag Jørund Lønning`s foredrag kan du se her.


 

Dag Jørund lønning holder foredrag på Verdens matvaredag.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as