Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Verdes Matvaredag.

Verdens Matvaredag ble markert med et fellesarrangement med tema: "Økt matproduksjon i Buskerud.  Her kan du se foredrag av Ole Auen Wiger og Professor Dag Jørund Lønning.

VERDENS MATVAREDAG BLE MARKERT MED ET FELLESARRANGEMENT MED: BUSKERUD BONDE OG SMÅBRUKARLAG, BUSKERUD BONDELAG, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE, INNOVASJON NORGE/ BUSKERUD OG FYLKESMANNEN I BUSKERUD.
TEMA: "ØKT MATPRODUKSJON I BUSKERUD"!

Professor Dag Jørund Lønning fokuserte på å verdiskape eller bli verdiskapt! Fokuserte på å få mennesket tilbake i sentrum, bonden = "den boende". Den industrielle måten å tenke på tar utgangspunkt i død materie - landbruket jobber ikke med død materie.

Øystein Haugerud og Anita Panman fokuserte på FNs jordår og hva det betyr for oss - LEVENDE MATJORD.

Leder av Modum Bonde- og småbrukarlag Ole Auen Wiger fortalte om sin gårdsdrift og mangesyssleri, og om hvordan de hadde lykkes!     Det kan du se her.  

Leder i Buskerud bonde og småbrukarlag Torgny Moen var møteleder under deler av samlingen.

KONKLUSJONEN ETTER OPPSUMMERINGSMØTE I DAG FOR Å ØKE MATPRODUKSJONEN I FYLKET:

ØKT BRUK AV UTMARKSRESSURSER OG BEITEBRUKSPLANER FOR UTMARKA.

ØKE KVALITETEN PÅ LANDBRUKSUTDANNINGEN I FYLKET!

Her er en direktelink til Viker gårdsutsalg
Velkommen til vår gårdsbutikk i Vikersund - midt i Buskerud. Vi selger lokale gårdsprodukter fra Modum, Sigdal og Krødsherad, og ulike Fairtrade produkter.
 
Det ligger også en link dit under: "Støtt disse!-De støtter oss!


Dag Jørund Lønning`s foredrag kan du se her.


 

Dag Jørund lønning holder foredrag på Verdens matvaredag.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as