Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Fra Årsmøtet.

Togny Moen gjenvalgt som leder i Buskerud Bonde og Småbrukarlag.

Torgny Moen gjenvalgt.

 

Buskerud Bonde og Småbrukerlag avholdt sitt årsmøte 22.3 2015 på Øyer i Oppland. Møtet var i likhet med de siste åra i samlokalisering med Hedmark og Oppland BS.  Lørdag 21 var det felleskonferanse der temaet var ”Grønne verdier, grønn framtid”. Dagen var for øvrig viet markeringen av 100-årsjubileet til Oppland BS, og ble avsluttet med en storstilt bankett på kvelden.

I sin tale til årsmøtet tok Torgny Moen et tilbakeblikk på det siste året, som blant annet var preget av bondekamp , rovdyrproblematikk og  tendenser til sentralisering på alle områder. – Men vi merker økende bevissthet omkring matkvalitet og matsikkerhet blant befolkningen, sa Torgny, og viste blant annet til økende interesse for alternative omsetningsformer som Andelslandbruk og Bondens Marked. Han kom også inn på Rattsø-rapporten, der det påstås at det norske landbruket påfører samfunnet ”et betydelig velferdstap”. –Så gal kan verden bli, sa Torgny, som filosoferte omkring begrepet velferd. –Mange syns f.eks at det å få produsere sin egen mat faktisk er velferd.

Etter årsmøtet består styret i Buskerud Bonde og Småbrukerlag av:

 

            Torgny Moen, Skotselv, leder.

            Anne B Arnesen, Sigdal

            Guro Riis Andersen, Krødsherad

            Kjell Borge, Gol

            Grete Hove Strøm, Flesberg

 

            Elin Bergerud, Nore ,  1.vara

            Jens J. Jahr, Modum,   2. vara

            Torbjørn Halveg, Modum, 3. vara.

 

            


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as