Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Om oss.


Leder Torgny Moen
Fogderud, Haarevn 158., 3330 Skotselv, tlf  32 75 98 53 / 98609352,

e-post: torgny.buskerud@smabrukarlaget.no
Produksjon er melk og skog og honning.

 

  Fylkessekrtær:
  Ketil Jørstad.  Niskinnvegen 47.  3538 Sollihøgda.
  Tlf:  970 27 933

   e-post: buskerud@smabrukarlaget.no

 

                                        

 

                                         Øvrige fylkesstyret:

 

 


Kvinnekontakt: 

 

 

   


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as