Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Om oss

Fylkessekretær:

Ketil Jørstad,  Niskinnvegen 47.  3538 Sollihøgda.
Tlf:  970 27 933   e-post: buskerud@smabrukarlaget.no


Fylkesstyret 2019-2020

 

Leder:              Maren Wiger, Vikerkleiva 149, 3370 Vikersund

                       Tlf: 976 70 207, E-post: maren_langsbakken@yahoo.no

Styremedlem:  Kjell Borge, Sjausetvegen 11, 3550 Gol

                       Tlf: 908 22 489, E-post: kjeborg2@online.no

Styremedlem:   Anni Løvlid, Håverdsrudveien 206, 3614 Kongsberg

                       Tlf: 906 17 996, E-post: annilovlid@gmail.com

Styremedlem:   Gunhild Lesteberg Kjøntvedt, Norevegen 1854, 3629 Nore

                       Tlf: 905 30 586, E-post: kjontvedt@outlook.com

Styremedlem:   Anton Mayrhofer, Øvre Lerskallen 33, 3340 Åmot

                       Tlf: 957 46 804, E-post antonmayrhofer@hotmail.com

Styremedlem:   Elin Bergerud, 3630 Rødberg

                       Tlf: 911 21 962, E-post: elin_nborge@hotmail.com

Varamedlem:    Kirsti M. L. Lyngås, Rotuveien 9, 3409 Tranby

                       Tlf: 480 67 762, E-post: kirsti.ml.lyngaas@gmail.com

Varamedlem:    Torbjørn Halveg, Rødsveien 61, 3370 Vikersund

                       Tlf: 900 54 471, E-post: thalve@online.no


 

 

 

   


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 2
(landsmoteapning.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 6
(kombiku-middag.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 7
(fransk-dyreparkulv.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 10
(gardsreportasje-vigdenes.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 24
(laviacampesina.pdf, 9MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as