Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Om oss

Fylkessekretær:

Ketil Jørstad,  Niskinnvegen 47.  3538 Sollihøgda.
Tlf:  970 27 933   e-post: buskerud@smabrukarlaget.no


Fylkesstyret

Kjell Borge, Sjausetvegen 11, 3550 Gol

Tlf 320 77 646 e-post: kjeborg2@online.no

Rune Flintegård Refsalvegen 172,  3340 Åmot.

Tlf:   991 16 078 e-post:  rune_case@hotmail.com

Elin Bergerud, 3630 Rødberg

Tlf 911 21 962 e-post:  elin_nborge@hotmail.com

Gunhild Lesteberg Kjøntvedt, Norevegen 1854, 3629 Nore

Tlf 905 30 586 e-post: kjontvedt@outlook.com

Anni Løvlid, Håvardsrudveien 206, 3614 Kongsberg

Tlf 906 17 996, e-post: annilovlid@gmail.com

Varamedlemmer:

Kirsti Marie Lager Lyngås, Rotuveien 9,  3409 Tranby

Tlf:  48067762 e-post: kirsti.ml.lyngaas@gmail.com

Maren Wiger, Vikerkleiva 1479, 3370 Vikersund

Tlf: 976 70 207 e-post: maren_langsbakken@yahoo.no

Torbjørn Halveg,   Rødsveien 61, 3370 Vikersund

Tlf: 900 54 471 e-post: thalve@online.no

Medlem NBS Representantskap

Oddveig Moen, Haareveien 158, 3330 Skotselv

Tlf: 930 12 697 e-post: oddveig.p.moen@gmail.com

 

 

 

   


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as