Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Lokallag.

Fortegnelse over lokallaga i Buskerud og deres ledere.


Denne siden gir en oversikt over lokallagene i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag.

 • Eiker og omegn Bonde og Småbrukarlag
 • Oddveig Moen,Bingen
  Haarevn. 3330 Skotselv, tlf 32 75 98 53
  e-post: Oddveig.p.moen@gmail.com
                                                                                                                       
 • Hemsedal og Gol Bonde- og Småbrukarlag
  Kjell Borge.
  Sjausetvegen 11.
  3550 Gol.
  Tlf: 32 07 76 46,
  e-post: kjeborg2@online.no
   
 • Hol Bonde- og Småbrukarlag
  Guro Synnøve Villand.

  Villandvegen 6

  3577 Hovet.

  Tlf: 911 02 751

  E-post: svilland@online.no

 •  
 • Krødsherad Bonde- og Småbrukarlag
  Olav Arne G. Sønsteby.  Gårandplassen.

  3536 Noresund.

  Tlf:  975 31 565

  E-post:  stetinden@gmail.com

   
 • Lier, Royken og Hurum Bonde- og Småbrukarlag
  Helge Nybakken, Gamle Ringeriksvei 59 3406 Tranby,
  Tlf 911 50 987.
  e-post: helge-ny@online.no
   
 • Modum Bonde- og Småbrukarlag

        Ole Auen Wiger, 3370 Vikersund.

        Tlf 911 13 289
        e-post: oleauen@online.no

 

 • Nes Bonde- og Småbrukarlag
  Rigmor Gullingsrud
  Liodden, 3540 NESBYEN, tlf.  900 19 388
  e-post: rigmor.gullingsrud@skjermbrev.no
 • Numedal Bonde- og Småbrukarlag
  Hans Steinar Staaland, 3628 Veggli
  tlf 414 58 638

  E-post: staaland@online.no 


  Nore og Uvdal Bonde og Småbrukarlag.

 • Elin Bergerud.

  N. Borge, 3630 Rødberg.

  Tlf: 911 21 962

  E-post: elin_nborge@hotmail.com

   

   

 • Soknedalen Bonde- og Småbrukarlag

  Erik Røed.  

  Strømsoddveien 167.  3534 Sokna

  Tlf: 906 96 242.

  E-postadr:   erik@herfra.no


 • Sigdal Bonde- og Småbrukarlag
  Helge Hoffart.
  Tlf: 32 71 03 51.    Mobil:  416 22 086

  E-post: helhoffa@online.no

   
 • Ål Bonde- og Småbrukarlag
  Thor Warberg
  Kvinnegardslia, 3570 ÅL, tlf.  32 08 12 49  
 • e-post: twarberg@online.no
 
Tips noen om saken      Skriv ut