Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Pris til Hemsedal!

Fausko skysstasjon i Hemsedal vant Norsk Mat - og kulturpris !

Norsk Mat- og kulturpris skal bidra til økt bevissthet om og fokus på det nære forholdet mellom mat og kultur. Prisen er på 100. 000,- kroner. Vinner av prisen for 2014, Fausko skysstasjon, har i mange år gått føre og vist vei. Ved å ta i bruk mangfoldet av de ressursene som gården har og funnet tilbake til bondens tradisjonelle rolle som grunder har de fått til verdiskaping i vid forstand.

Fausko er i dag et kulturmøte, et møte med fjellbondekulturen, fjellgården, den tradisjonelle gjestegården, utmarka og stølene, mattradisjonene, og folkekulturen gjennom sagn, historier og folkemusikk. Å gjøre kultur til levebrødhandler også om å være aktør i en moderne tid, der det å være kreativ er en forutsetning for å overleve.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as