Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Pris til Hemsedal!

Fausko skysstasjon i Hemsedal vant Norsk Mat - og kulturpris !

Norsk Mat- og kulturpris skal bidra til økt bevissthet om og fokus på det nære forholdet mellom mat og kultur. Prisen er på 100. 000,- kroner. Vinner av prisen for 2014, Fausko skysstasjon, har i mange år gått føre og vist vei. Ved å ta i bruk mangfoldet av de ressursene som gården har og funnet tilbake til bondens tradisjonelle rolle som grunder har de fått til verdiskaping i vid forstand.

Fausko er i dag et kulturmøte, et møte med fjellbondekulturen, fjellgården, den tradisjonelle gjestegården, utmarka og stølene, mattradisjonene, og folkekulturen gjennom sagn, historier og folkemusikk. Å gjøre kultur til levebrødhandler også om å være aktør i en moderne tid, der det å være kreativ er en forutsetning for å overleve.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as