Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Årsmøter i Krødsherad, Modum og Sigdal Bonde- og Småbrukarlag

Årsmøtene arrangeres på Krødern Kro, Tirsdag 21 november kl 1830

Som i fjor er møtet et felles arrangement med lokallagene i midtfylket. Det blir først en felles sesjon med orientering og debatt om NBS’ nye politiske plattform. Deretter vil de enkelte lagene holde sine respektive årsmøter.

 

Program:

Kl 1830 – 1835   Åpning

Kl 1835 – 1925   Ny politisk plattform for NBS, Elin Bergerud orienterer.

Kl 1925 – 1940   Spørsmål/diskusjon

Kl 1940 – 2000   Pause med servering

Kl 2000 – 2130   Årsmøte


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Regjeringserklæringa og beitenæringa
(regjeringserklaringa-og-beitenaringa.pdf, 214kB)

/share/mime/48/pdf.png Hamskifte for norsk landbruk
(hamskifte-for-norsk-landbruk.pdf, 153kB)

/share/mime/48/pdf.png Finnmark vil ha ny regler for mjølkekvotesalg
(finnmark-vil-ha-nye-rgler-for-mjolkekvotesalg.pdf, 209kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan for NBS 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 234kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as