Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Slåttefestival.

Kulturlandskapssenteret i Telemark inviterer til Slåttefestival/NM i ljåslått i Hjartdal 2015.

Sender dykk litt info på vegne av Slåttefestivalen/NM i ljåslått  i Hjartdal 2015. Ser gjerne at de sender det vidare til aktuelle lokallag;
 
Innbakt i dette er det ei sterk oppmoding til numedølar, hallingdølar og valdrisar om å sende fleire deltakarar til årets NM i ljåslått, jf. pressemelding ;-). Ser sjølvsagt gjerne fleire deltakarar frå andre stader også.
 
Vedlagt:
«Flyer»: Forsmak Slåttefestivalen 2015


Med venleg helsing
Kulturlandskapssenteret i Telemark
Ingvill Marit Buen Garnås
Dagleg leiar
Tlf.: +47 97187758
E-post: post@kulturlandskapssenteret.no
Adr.: Bygdesentralen, N-3690 Hjartdal
www.kulturlandskapssenteret.no
 
 

Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene
(foran-jordbruksforhandlingene.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Forventninger til jordbruksforhandlingene
(forventninger-til-jordbruksforhandlngene.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Matproduksjon på lokale ressurser
(matproduksjon-pa-lokale-ressurser.pdf, 9MB)

/share/mime/48/pdf.png Miljøvennlig drift - lønnsomt
(miljovennlig-drift-lonnsomt.pdf, 925kB)

/share/mime/48/pdf.png Agroøkologi i Baskerland
(agrookologi-i-baskerland.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as