Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Våren er her.

Innspill til jordbruksforhandlingene 2015.

Buskerud Bonde og Småbrukerlag  har levert innspill til jordbruksforhandlingene 2015. Laget har blant annet listet opp inntektsutvikling , bruksstruktur og korn-og kraftforpolitikken som prioriterte områder.

Fylkeslaget ber NBS vurdere alle virkemidler for å bedre på forholdet mellom kraftforpris og verdien av grasarealene. Laget mener at billig kraftfor i ferd med å konkurrere ut grasarealene,og dette er en trussel både mot målet om økt matproduksjon på norske ressurser og et landbruk over hele landet. I denne sammenhengen ber BBS om at en avgift på importert soya blir vurdert.

Fordi korn er så viktig for sjølforsyningen vil BBS gi bedret lønnsomhet i kornproduksjonen høg prioritet.

Fylkeslaget peker videre på at de siste års utvikling mot stadig høgere avdrått på mjølkeku, delvis basert på importert kraftfor har mange uheldige konsekvenser , neppe kan sies å være bærekraftig og ber om at virkemiddelbruken i landbrukspolitikken vris mot mindre effektivitetspress.

            I innspillet sitt uttrykker BBS skepsis til større produksjonsregioner innen mjølkeproduksjonen , samt oppfordrer til at  jordkultur, økologisk bærekraftig  matproduksjon samt mulige sammenhenger mellom matkvalitet/matsikkerhet og produksjonsmåte får større fokus i de kommende jordbruksforhandlingene.

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as