Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Våren er her.

Innspill til jordbruksforhandlingene 2015.

Buskerud Bonde og Småbrukerlag  har levert innspill til jordbruksforhandlingene 2015. Laget har blant annet listet opp inntektsutvikling , bruksstruktur og korn-og kraftforpolitikken som prioriterte områder.

Fylkeslaget ber NBS vurdere alle virkemidler for å bedre på forholdet mellom kraftforpris og verdien av grasarealene. Laget mener at billig kraftfor i ferd med å konkurrere ut grasarealene,og dette er en trussel både mot målet om økt matproduksjon på norske ressurser og et landbruk over hele landet. I denne sammenhengen ber BBS om at en avgift på importert soya blir vurdert.

Fordi korn er så viktig for sjølforsyningen vil BBS gi bedret lønnsomhet i kornproduksjonen høg prioritet.

Fylkeslaget peker videre på at de siste års utvikling mot stadig høgere avdrått på mjølkeku, delvis basert på importert kraftfor har mange uheldige konsekvenser , neppe kan sies å være bærekraftig og ber om at virkemiddelbruken i landbrukspolitikken vris mot mindre effektivitetspress.

            I innspillet sitt uttrykker BBS skepsis til større produksjonsregioner innen mjølkeproduksjonen , samt oppfordrer til at  jordkultur, økologisk bærekraftig  matproduksjon samt mulige sammenhenger mellom matkvalitet/matsikkerhet og produksjonsmåte får større fokus i de kommende jordbruksforhandlingene.

 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as