Finnmark Bonde- og Småbrukarlag

Årsmøte

Finnmark Bonde- og Småbrukarlag har årsmøte onsdag 8. februar 2017

Møtet holdes på Nibio Svanhovd kl. 1200-1330.

Saksliste:
Sak 1. Konstituering.
Sak 2. Årsmelding og regnskap for 2016
Sak 3. Innkomne saker.
Sak 4. Arbeidsplan og budsjett for 2017.
Sak 5. Valg.

Sør-Varanger Bonde- og Småbrukarlag avvikler sitt årsmøte på samme sted kl 1030-1200.

Når årsmøtene er ferdig, inviteres alle interesserte til lunsj og påfølgende årsmøtekonferanse.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as