Finnmark Bonde- og Småbrukarlag

Årsmøte

Finnmark Bonde- og Småbrukarlag har årsmøte onsdag 8. februar 2017

Møtet holdes på Nibio Svanhovd kl. 1200-1330.

Saksliste:
Sak 1. Konstituering.
Sak 2. Årsmelding og regnskap for 2016
Sak 3. Innkomne saker.
Sak 4. Arbeidsplan og budsjett for 2017.
Sak 5. Valg.

Sør-Varanger Bonde- og Småbrukarlag avvikler sitt årsmøte på samme sted kl 1030-1200.

Når årsmøtene er ferdig, inviteres alle interesserte til lunsj og påfølgende årsmøtekonferanse.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as