Finnmark Bonde- og Småbrukarlag

Bli med på regnskapskurs!

Noen setter bort traktorservicen, noen setter bort grøftinga. Er du en av de som har satt bort regnskapet men vurderer å ta det tilbake? Bli med på regnskapskurs i Alta i november!

 
I samarbeid med Agro Økonomi inviterer vi til grunnkurs i regnskapsføring. Deltakerne vil lære å bruke regnskapsprogrammet, slik at de kan føre sitt eget regnskap fra start til slutt.

Tid:     Onsdag 8. - torsdag 9. november, begge dager kl 10-16
Sted:   Scandic Hotel, Alta

Kurset tar for seg følgende emner:

Innføring i Agro Økonomi
Oppstart, legge inn åpningsverdier
Bilagsføring
Merverdiavgift
Fakturering

Det blir mye praktiske øvelser, så deltakerne må ha med egen PC. På kurset brukes en gratis demoutgave av Agro Økonomi. Denne kan oppgraderes til en fullverdig versjon hvis man senere ønsker å kjøpe programmet.

Kurset er støttet av Finnmark fylkeskommune og Studieforbundet natur og miljø.
Egenandelen er på maksimum kr 2.500,- (den reduseres hvis det blir mange nok deltakere) og inkluderer kaffe, pausemat og lunsj begge dager, samt middag første kursdag.
Evt overnatting må den enkelte ordne selv.

Bindende påmelding til finnmark@smabrukarlaget.no innen 22. oktober

 

Velkommen på kurs!

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as