Finnmark Bonde- og Småbrukarlag

Bli med på regnskapskurs!

Noen setter bort traktorservicen, noen setter bort grøftinga. Er du en av de som har satt bort regnskapet men vurderer å ta det tilbake? Bli med på regnskapskurs i Alta i november!

 
I samarbeid med Agro Økonomi inviterer vi til grunnkurs i regnskapsføring. Deltakerne vil lære å bruke regnskapsprogrammet, slik at de kan føre sitt eget regnskap fra start til slutt.

Tid:     Onsdag 8. - torsdag 9. november, begge dager kl 10-16
Sted:   Scandic Hotel, Alta

Kurset tar for seg følgende emner:

Innføring i Agro Økonomi
Oppstart, legge inn åpningsverdier
Bilagsføring
Merverdiavgift
Fakturering

Det blir mye praktiske øvelser, så deltakerne må ha med egen PC. På kurset brukes en gratis demoutgave av Agro Økonomi. Denne kan oppgraderes til en fullverdig versjon hvis man senere ønsker å kjøpe programmet.

Kurset er støttet av Finnmark fylkeskommune og Studieforbundet natur og miljø.
Egenandelen er på maksimum kr 2.500,- (den reduseres hvis det blir mange nok deltakere) og inkluderer kaffe, pausemat og lunsj begge dager, samt middag første kursdag.
Evt overnatting må den enkelte ordne selv.

Bindende påmelding til finnmark@smabrukarlaget.no innen 22. oktober

 

Velkommen på kurs!

 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as