Finnmark Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss

Finnmark Bonde- og Småbrukarlag
Org.nr   913 391 519

Fylkessekretær Margrethe Figved Wikran
Postadr    Furuvegen 32, 9057 Vikran
E-post      finnmark@smabrukarlaget.no
Telefon    93244599

Fylkesleder Ola Johansen
Postadr    Nordheim gård, 9925 Svanvik
E-post      nordheim.gard@gmail.com
Telefon    95244426


Velg ditt fylkeslag