Finnmark Bonde- og Småbrukarlag

Lokallagsårsmøter

Flere av lokallagene i Finnmark avholder årsmøte i første del av november. 
Bli med, da vel!

Et årsmøte kan godt inneholde mer enn årsmelding, regnskap og valg:

Porsanger Bonde- og Småbrukarlag avholder tradisjonelt årsmøte på Anticstore i Lakselv fredag 10. november kl 14, og fortsetter med åpen landbrukssamling fra kl 16.  Samlinga byr på HMS-vandring i en saufjøs, informasjon om andelslandbruk, omvisning i det lokale bryggeriet, med mere.

Alta og Máze Bonde- og Småbrukarlag har fellesmøte lørdag 11. november på Hjerterom i Alta.  På programmet står blant annet ny landbrukspolitikk, et tema som er stadig mer aktuelt.  

Talvik Bonde- og Småbrukarlag inviterer til årsmøte på Porten til Finnmark Kaffebar i Langfjordbotn søndag 12. november.  Også her er ny landbrukspolitikk et av temaene før vanlige årsmøtesaker behandles.

Alle møter er åpne for nye og gamle medlemmer og andre som har interesse av å være med!

Mer informasjon finnes i lenkene under.

 

/share/mime/48/pdf.png Landbrukssamling Porsanger BS 10. november
(landbrukssamling-porsanger-10.-nov.pdf, 59kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmøte Alta BS og Máze BS 11. november
(fellesmote-11.-nov-alta-og-maze.pdf, 53kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmøte Talvik BS 12. november
(arsmote-talvik-bs-12.-nov.pdf, 53kB)


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 2
(landsmoteapning.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 6
(kombiku-middag.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 7
(fransk-dyreparkulv.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 10
(gardsreportasje-vigdenes.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 24
(laviacampesina.pdf, 9MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as