Finnmark Bonde- og Småbrukarlag

Inspirasjonsbonde Ola Johansen

Økologisk inspirasjon i Pasvik

Ola Johansen er valgt ut som inspirasjonsbonde i prosjektet Landbrukets ØKOLØFT

Ola Johansen, økologisk bonde fra Pasvik og leder i Finnmark Bonde- og Småbrukarlag, er valgt ut som en av 30 inspirasjonsbønder i Norge.  Han er sentral i det storstilte samarbeidsprosjektet Landbrukets ØKOLØFT der målet er å rekruttere flere økologiske matprodusenter og å sørge for at mest mulig av den økologiske maten vi spiser er produsert i Norge.  Inspirasjonsbøndene er viktige fordi de er gode eksempler på hvordan man kan satse på økologisk matproduksjon, og de er villige til å dele sin praktiske erfaring med andre, sier Aina Bartmann, leder for Landbrukets ØKOLØFT.

Det har lenge vært en ubalanse mellom etterspørsel og produksjon av økologiske varer.  Dette gjelder særlig for grønnsaker, fukt og bær.  Selv om det norske forbruket av økologisk mat fortsatt er lavere enn i våre naboland, har vi de siste årene hatt en sterk økning også i Norge. Samtidig er det nedgang i antall økologisk drevne gårdsbruk og dyrket areal. Heldigvis ser det nå ut til at nedgangen har bremset opp.  Nå er oppgaven å skape vekst, sier Bartmann.

Ola forteller gjerne mer om hvorfor og hvordan han driver økologisk landbruk, og om hvorfor han ble med i Landbrukets ØKOLØFT.  Han kan treffes på telefon 95244426 og på
e-post nordheim.gard@gmail.com.


Landbrukets ØKOLØFT er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Oikos – Økologisk Norge, Økologiske Foregangsfylker, Debio/DebioInfo og  Norsk Landbruksrådgiving.

 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as