Finnmark Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    Facebook    Om oss    Lokallag    Styret    Årsmeldinger    Arkiv    Hjem

Svanhovd botaniske hage Foto: NIBIO

Velkommen til temakonferanse!

Nydyrking, myrdyrking, klimagassutslipp, klimaendringer og økologi står på programmet onsdag 8. februar

Konferansen arrangeres i samarbeid mellom NIBIO, Sør-Varanger BS, Finnmark BS, og alle interesserte ønskes velkommen til NIBIO Svanhovd denne dagen! Påmelding er ikke nødvendig.

Program for dagen:
1330 Lunsj
1400 Velkommen
1400 Klimaendringer, avling, overvintring og klimagasser? v/Hanna Silvennoinen, forsker NIBIO
1430 Hvordan påvirker myrdyrking og økologisk dyrking klimagassutslipp? Betydning av dyrkingsmetoder og næringstilgang. v/ Arne Grønlund, seniorforsker NIBIO
1500 Pause
1515 Kan vi dyrke proteinvekster i Finnmark? Erfaringer med dyrking av rybs og dodre. v/ Erling Fjelldal NIBIO Svanhovd
1545 Erfaringer med økologisk engdyrking i Pasvikdalen? v/ Ola Johansen, bonde
1600 Pause
1615 Hvordan jobber NBS med nydyrking, myrdyrking, økologi/ klimatiltak? Ny landbruksmelding, jordbruksforhandlinger i 2016/2017. v/ Olaf Godli, generalsekretær Norsk Bonde- og Småbrukarlag
1645 Diskusjon, innspill
1700 Middag
1800 Vel hjem!