Finnmark Bonde- og Småbrukarlag

Svanhovd botaniske hage Foto: NIBIO

Velkommen til temakonferanse!

Nydyrking, myrdyrking, klimagassutslipp, klimaendringer og økologi står på programmet onsdag 8. februar

Konferansen arrangeres i samarbeid mellom NIBIO, Sør-Varanger BS, Finnmark BS, og alle interesserte ønskes velkommen til NIBIO Svanhovd denne dagen! Påmelding er ikke nødvendig.

Program for dagen:
1330 Lunsj
1400 Velkommen
1400 Klimaendringer, avling, overvintring og klimagasser? v/Hanna Silvennoinen, forsker NIBIO
1430 Hvordan påvirker myrdyrking og økologisk dyrking klimagassutslipp? Betydning av dyrkingsmetoder og næringstilgang. v/ Arne Grønlund, seniorforsker NIBIO
1500 Pause
1515 Kan vi dyrke proteinvekster i Finnmark? Erfaringer med dyrking av rybs og dodre. v/ Erling Fjelldal NIBIO Svanhovd
1545 Erfaringer med økologisk engdyrking i Pasvikdalen? v/ Ola Johansen, bonde
1600 Pause
1615 Hvordan jobber NBS med nydyrking, myrdyrking, økologi/ klimatiltak? Ny landbruksmelding, jordbruksforhandlinger i 2016/2017. v/ Olaf Godli, generalsekretær Norsk Bonde- og Småbrukarlag
1645 Diskusjon, innspill
1700 Middag
1800 Vel hjem!


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as