Finnmark Bonde- og Småbrukarlag

Svanhovd botaniske hage Foto: NIBIO

Velkommen til temakonferanse!

Nydyrking, myrdyrking, klimagassutslipp, klimaendringer og økologi står på programmet onsdag 8. februar

Konferansen arrangeres i samarbeid mellom NIBIO, Sør-Varanger BS, Finnmark BS, og alle interesserte ønskes velkommen til NIBIO Svanhovd denne dagen! Påmelding er ikke nødvendig.

Program for dagen:
1330 Lunsj
1400 Velkommen
1400 Klimaendringer, avling, overvintring og klimagasser? v/Hanna Silvennoinen, forsker NIBIO
1430 Hvordan påvirker myrdyrking og økologisk dyrking klimagassutslipp? Betydning av dyrkingsmetoder og næringstilgang. v/ Arne Grønlund, seniorforsker NIBIO
1500 Pause
1515 Kan vi dyrke proteinvekster i Finnmark? Erfaringer med dyrking av rybs og dodre. v/ Erling Fjelldal NIBIO Svanhovd
1545 Erfaringer med økologisk engdyrking i Pasvikdalen? v/ Ola Johansen, bonde
1600 Pause
1615 Hvordan jobber NBS med nydyrking, myrdyrking, økologi/ klimatiltak? Ny landbruksmelding, jordbruksforhandlinger i 2016/2017. v/ Olaf Godli, generalsekretær Norsk Bonde- og Småbrukarlag
1645 Diskusjon, innspill
1700 Middag
1800 Vel hjem!


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as