Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Tyrifjorden hotell Foto: Tyrifjorden hotell

ÅRSMØTETID !

Fylkeslaga i Hedmark, Oppland og Buskerud holder felles konferanse og separate årsmøter på Tyrifjord hotell den andre helga i mars. 

Fylkeslaga i Hedmark, Oppland og Buskerud holder felles konferanse lørdag den 9. mars og separate årsmøter søndag den 10. mars 2019. 

Det er tid for påmelding av utsendinger til årsmøtet. Lokallagsledere har fått innkalling tilsendt på epost. Spør din leder!

Årsmøtet holdes i samarbeid med fylkeslaga i Oppland og Buskerud, og i år er Buskerud teknisk arrangør. Dette ansvaret går tradisjonen tro på omgang mellom fylkeslaga og neste år er det Hedmarks tur igjen.

Noen få lokallag er så pass lite aktive at de ikke har noen registrert leder. Medlemmer i disse laga har også fått tilsendt innkalling på epost så lang fylkessekretæren har adresser på medlemslistene.

Er du et våkent medlem i et sovende lag? Kontakt fylkessekretæren på epost: sekr.hedmark@smabrukarlaget.no så kan du få en oversikt over øvrige medlemmer i ditt område. Det er kanskje flere enn du tror!

Innkalling og program.

Tyrifjord hotell

 

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as