Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    facebook   Om oss    Lokallag   Styret   Årsmelding   Siste Nytt

Tyrifjorden hotell Foto: Tyrifjorden hotell

ÅRSMØTETID !

Fylkeslaga i Hedmark, Oppland og Buskerud holder felles konferanse og separate årsmøter på Tyrifjord hotell den andre helga i mars. 

Fylkeslaga i Hedmark, Oppland og Buskerud holder felles konferanse lørdag den 9. mars og separate årsmøter søndag den 10. mars 2019. 

Det er tid for påmelding av utsendinger til årsmøtet. Lokallagsledere har fått innkalling tilsendt på epost. Spør din leder!

Årsmøtet holdes i samarbeid med fylkeslaga i Oppland og Buskerud, og i år er Buskerud teknisk arrangør. Dette ansvaret går tradisjonen tro på omgang mellom fylkeslaga og neste år er det Hedmarks tur igjen.

Noen få lokallag er så pass lite aktive at de ikke har noen registrert leder. Medlemmer i disse laga har også fått tilsendt innkalling på epost så lang fylkessekretæren har adresser på medlemslistene.

Er du et våkent medlem i et sovende lag? Kontakt fylkessekretæren på epost: sekr.hedmark@smabrukarlaget.no så kan du få en oversikt over øvrige medlemmer i ditt område. Det er kanskje flere enn du tror!

Innkalling og program.

Tyrifjord hotell

 

 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene
(foran-jordbruksforhandlingene.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Forventninger til jordbruksforhandlingene
(forventninger-til-jordbruksforhandlngene.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Matproduksjon på lokale ressurser
(matproduksjon-pa-lokale-ressurser.pdf, 9MB)

/share/mime/48/pdf.png Miljøvennlig drift - lønnsomt
(miljovennlig-drift-lonnsomt.pdf, 925kB)

/share/mime/48/pdf.png Agroøkologi i Baskerland
(agrookologi-i-baskerland.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as