Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    facebook   Om oss    Lokallag   Styret   Årsmelding   Siste Nytt

Våpenkappløp med mikroorganismene !

Harald Øverby fra Mattilsynet region øst i Brummunddal holdt et tankevekkende foredrag om det stadige Våpenkappløpet med mikroorganismene under felleskonferansen på Høsbjør den 11. mars. Norges forbruk av antibiotika til dyr skimtes så vidt helt til venstre på bildet.

Videre nevnte Øverby blant annet at:
 
Bakterier og virus tilpasser seg sine omgivelser 24/7, legemiddelindustrien arbeider bare 7 timer 5 dager i uka !
 
Inntil de siste tiår har grensene vært stengt for import av dyr. Det har berget oss så langt.
 
Vi ferierer stadig mer i risikoland og reiser mye til de aller verste landene.
 
Vi ansetter røktere fra land med en annen status på resistens.
 
Antibiotika brukes i enkelte land som et produksjonsmiddel.
 
Smittebekjempinga har flyttet seg fra svenskegrensa til fjøsdøra !!

Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Regjeringserklæringa og beitenæringa
(regjeringserklaringa-og-beitenaringa.pdf, 214kB)

/share/mime/48/pdf.png Hamskifte for norsk landbruk
(hamskifte-for-norsk-landbruk.pdf, 153kB)

/share/mime/48/pdf.png Finnmark vil ha ny regler for mjølkekvotesalg
(finnmark-vil-ha-nye-rgler-for-mjolkekvotesalg.pdf, 209kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as