Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

LOKALLAG I HEDMARK

Lokallag i Hedmark Leder / kontakt Adresse Telefon e-post
Odal BS Magne Teppen

Vardliv. 139
2100 Skarnes

97681467

magne@teppen.no
Eidskog BS

     
 
Kongsvinger BS

Jan Ove Aamodt


Hyndensvingen 125
2219 Brandval
93436201 bingsdal@online.no
 
Trysil BS


Knut Nordgård


Graff
2430 Jordet


62457184
91546386

kjanord@online.no
Grue BS Odd Holen

 

2256 Grue Finnskog

91781664 ojhol@online.no
 Åsnes Tore Jakobsen

Vålåsvegen 58
2280 Gjesåsen

            
62953395
97169288
audogtore.jakobsen@gmail.com
Våler
Hans Erik Vermunsberget
Svenskevegen 165
2436 Våler i Solør

62423936
97067726
hans.erik.vermundsberget@byggma.no
 
Ottestad BS
         
Kari R. Dale
Stangevegen 921
2335 Stange

95978218

karirdale@gmail.com
Furnes BS Arne Gunnar Gjørslie

Finstad. Yksetv. 310
2388 Brumunddal

62358737
97071534
arne.gjorslie@outlook.com
Vang BS Leif Huse

Østeråsv. 101
Vang i H.
90536571 le-huse@online.no

Vallset / Romedal BS
Jens Erik Furulund Festningsv. 113 
2330 Vallset

62579949
99630458
jenserik.furulund@gmail.com
 
Vallset Kv.gruppe
Tove Furulund 2330 Vallset   jenserik.furulund@gmail.com
 
Løten BS
Toril Mellum
Chausseen 963
2340 Løten
95749164 lotensmaabrukarlag@outlook.com
Åsmarka BS Kjersti Røhnebæk

Onsumvegen 141
2365 Åsmarka

62364199
97987830
kjersti.rohnebak@gmail.com
Veldre BS Tor Egil Westerbakk
Ellefsætervegen 881
2386 Brumunddal

62365453
92495426
torwesterbakk@hotmail.com
Elverum BS Anders Østlund


Grøttingsjordetv. 17
2410 Hernes
62426307
95065297
ander-o@online.no

Stor-Elvdal BS
 
Ellen Marie Tangen

Solliavegen 862     2477 Sollia

95088465 ellmar@online.no
Engerdal        
Rendalen        
Alvdal        

Tolga og Tynset BS
 
Grim Jardar Aasgård 2540 Tolga  91329856 grim.jardar@gmail.com
Os BS Tore Grue
2550 Os i Østerdalen

62498919
97776890
toregrue70@gmail.com
Folldal BS Ståle Støen

Lillekroken 57
2580  Folldal
95757525 sstoeen@online.no
Åmot BS Sigurd Vestad

Østre Åbuv. 37             2450 RENA

95177011 sigurd_vestad@hotmail.com

Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as