Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Regjeringa er god på bjørnetjenester

I sin iver etter å være gode på dyrevelferd, legger de ned ei hel næring og gjør pelsdyr en bjørnetjeneste.

For å tekkes venstre endret mange regjeringspartier mening slik at det ble flertall på Stortinget for å forby oppdrett av pelsdyr. Det å forby oppdrett av en dyreart det har vært drevet oppdrett på i Norge i over 70 år må vel kunne defineres som yrkesforbud. Yrkesforbud kan idømmes personer som er dømt for en straffbar handling som gjør dem uegnet til å utføre hele eller deler av et yrke. Dette må være krenkende for de det gjelder, pelsdyroppdretterne. Hva innebærer egentlig en nedleggelse av ei hel næring i Norge? Tap av eksportinntekter, tap av næringsvei for oppdrettere og tap av dyrevelferd for pelsdyra. Hvis alle land som har god dyrevelferd for pelsdyr slik som Norge skulle legge det ned, vil pelsdyrhold øke i land der dyrevelferd er et fremmedord. Det er ikke slik at etterspørselen forsvinner ved at det blir forbudt mot oppdrett i Norge. Så lenge noen vil betale for pels, vil noen levere. I land der ingen bryr seg om dyrevelferd blir det nå enda mer lukrativt å drive med pelsdyr. I noen land er det mange små oppdrettere som tjener gode penger på dette om de klarer å holde kostnadene nede. Pelsingen ordner de selv, billig utstyr som en plankebit og en kniv. Har selv sett video av rev som flås etter et par slag i hodet så den lå stille. Når den vaknet og glefset etter pelseren fikk den et par nye slag. Etter at skrotten var kastet i haugen der de andre lå brydde ingen seg om den våknet igjen. Hva er det så man oppnår med dette forbudet? Noen politikere kan sette en fjær i hatten å si at de har gjort noe for dyrevelferd – i Norge. For pelsdyrene blir det en klar forverring, da de nå overlates mindre seriøse oppdrettere. Det er med rene ord symbolpolitikk på sitt verste, der ting i sum blir verre, ikke bedre. Hvis de mente alvor, måtte de gjort noe for at markedet skal forsvinne, ikke bare i Norge, men i verden. Begynn der, og ha pelsdyroppdrett i Norge i mellomtiden.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as