Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Hedmark fylkes RVN har bestemt rovviltbudsjettet.

Fylkesmannens miljøavdeling foreslo å ta hele økningen i budsjettet til å få beitedyr ut av beiteomrodene. Mindre beiting.

Rovviltnemnda mente imidlertid at dette var feil signaler å gi, og flyttet derfor deler at det som var avsatt til hjemmebeite og planlagt tidligsanking til poster som kursing av hunder til skadefelling og andre tiltak som forebygger skade uten å fjerne beitedyra. HBS synes dette var fornuftig, men ville gjerne flyttet mer så det monnet. Noen poster ble derfor budsjetert lavere enn faktiske kostnader 2018.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as