Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    facebook   Om oss    Lokallag   Styret   Årsmelding   Siste Nytt

Om Hedmark BS

Hedmark Bonde- og Småbrukarlag er en faglig og
næringspolitisk organisasjon, som arbeider for å
fremme jordbruksbefolkningas kulturelle, sosiale,
faglige og økonomiske interesser. Vi er partipolitisk
uavhengige.