Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

Arne Lofthus vald til politisk nestleiar.

På landsmøtet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag 1.-2.nov. vart Arne Lofthus frå Ullensvang vald til politisk nestleiar.

Øystein Pugerud, også frå Ullensvang, vart vald til 2.vara til landsstyret.

Frå Hordaland var me 13 medlemmer som deltok på landsmøtet i Stjørdal  - utsendingar, observatørar og medlemmer i styret og representantskapet .

På biletet ser me frå venstre: Nils-Brynjulf Bøe frå Midthordaland BS, Arne Lofthus, Bjørn Egil Nordland frå Masfjorden BS, Jarle Helland, leiar i Hordaland BS, Harald Molland frå Masfjorden BS, Jens Markhus frå Etne BS, Oddvar Stang frå Radøy BS, Elisabeth Måkestad, Åse-Marie Reisæter og Johannes Vikane frå Ullensvang BS og Harald Prestegård frå Jondal BS. Dag Kyrre Lygre frå Midthordaland BS og Øystein Pugerud vart ikkje med på biletet. 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as