Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

BU-pris til Strilalam

Bedrifta Strilalam fekk tildelt Bygdeutviklingsprisen i Hordaland for 2014.

Prisen på 50.000 kroner vert delt ut av Innovasjon Noreg, og juryen peikar på at Strilalam i høgste grad tilfredsstiller kriteria for bygdeutviklingsprisen. Det handlar om lokal matforedling med vekt på å utnytta eigne råvarer, kompetanse og arbeidskraft.


Innovasjon Noreg legg og vekt på at Strilalam lagar kortreist mat av høg kvalitet, at dei har godt økonomisk resultat og jobbar hardt for å byggja opp ei lønsam bedrift.

Strilalam vart starta av seks sauebønder i 2006, og i 2014 bygde dei eige slakteri. Bedrifta leverer ei rekkje lammeprodukt til hotell, restaurantar og private.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as