Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

Informasjon om investeringar i beiteområde - ny søknadsfrist.

Viktig informasjon om investeringar i beiteområde – ny søknadsfrist: 15. mars!

Det er nye midlar å søkja om til investering i beiteområde for 2016.

Midlar til investering i beiteområder 2016

Midlar til investering i beiteområder er no lyst ut. Søknadsfrist er 15. mars 2016. Vi ber om at søknaden vert sendt til beitekommunen og at kommunen sender vidare til fylkesmannen innan 1. april. Svar på søknadene kan ventast medio mai.

Fylkesmannen i Hordaland lyser med dette ut tilskot til tiltak i beiteområder for 2016. Hordaland har fått tildelt ei ramme på kr 550.000 til dette formålet i år. Forskrift om tilskot til tiltak i beiteområder trådde i kraft frå 04.02.2013. Denne forskrifta er ny, men for det meste vert tilskotet utlyst og prioritert på same måte som tidlegare.

Les meir på våre nettsider.

Med venleg helsing

Bastian Hoffmann

Fylkesmannen i Hordaland

Landbruksavdelinga

Mobil:      +47 41 034 096


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as