Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

Invitasjon til markdag 16.januar

Første foringsplass i Fylkesmannen sitt pilotprosjekt er ferdig, derfor inviterer Ulveseth og Signalen beitelag til markdag laurdag 16.januar kl.13.00.

Fylkesmannen driv eit fôringsplassprosjekt der vi er ut etter smarte løysingar for dei som driv med utegangardrift for sau og storfe.

Meir på nettet finn de her: http://landskapidrift.no/Om-foringsplassprosjekt 

No er altså den fyrste fôringsplasspilot blitt ferdig! Eg vil be dykk å sende lenkje vidare og publisere det slik me får mange med oss på laurdag 16. januar kl 13.00 til 14.30.

Det er med påmelding sidan dei vil servere varm mat J 

På facebook finn dei det på https://www.facebook.com/Fadderprosjektet-766122836774598/?fref=ts

På nettstaden vår: http://landskapidrift.no/Opning-av-ny-f--ringsplass-pa-Ulveseth 

Alle er velkomen og vi vil invitere fleire til å bli fôringsplasspilotar!

 

Med venleg helsing

Bastian Hoffmann 

Seniorrådgjevar

Fylkesmannen i Hordaland

Landbruksavdelinga

Seksjon for næringsutvikling

kulturlandskap og økologisk matproduksjon

P.b. 7310

5020  Bergen

Tlf:           +47 55 57 2147

Mobil:      +47 41 034 096


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as