Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

"Lausdriftskravet for mjølkekyr må endrast"

Uttale frå årsmøtet til Hordaland Bonde- og Småbrukarlag 2016.

Uttale fylkesårsmøte Hordaland Bonde- og Småbrukarlag 13.mars 2016.

Lausdriftskravet for mjølkekyr må endrast.

 

Frå 2024 er det ikkje lenger tillete med båsfjøs for mjølkekyr, då vert det innført krav om lausdrift.

Meir enn halvparten av mjølka i Hordaland vert produsert i båsfjøs og 30% av mjølkeprodusentane har kvote under 80.000 liter. For mange av dei små og mellomstore bruka vert det ikkje aktuelt å investera i ny driftsbygning, og resultatet vil verta at mjølkeproduksjonen på svært mange bruk vert nedlagt. Mjølkeproduksjonen er ein berebjelke i jordbruket, også i Hordaland, og dette kravet vil få dramatiske følgjer for mange distrikt her i vårt fylke. Det er fylkestingspolitikarane sitt ansvar å syta for at mjølkeproduksjonen framleis  skal halda fram som ein produksjon på små og mellomstore bruk i Hordaland.

 

Årsmøtet til Hordaland Bonde- og Småbrukarlag støttar kravet om lausdrift ved nybygg, men alle eksisterande båsfjøs må få unntak frå lausdriftskravet.

Ved tildeling av investeringsverkemidlar må små og mellomstore bruk opp til 25 kyr prioriterast. Dersom det ikkje skjer, vil mjølkeproduksjonen verta enno meir sentralisert og samla i store einingar. Det vil ikkje gagna verken mattryggleiken eller målet om matproduksjon over heile landet.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as