Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

Mobilt slakteri for sal

Hovedaksjeposten i Norges mest dyrevenlege slakteri, Mobilslakt AS, er lagt ut for sal. Fiks ferdig, veletablert og med alle godkjenningar på plass. No leitar gründaren etter dei rette kjøparane som kan overta og vidareutvikle denne eineståande bedrifta med dyrevelferd i framsetet.

– Etter 12 års aktiv innsats treng vi å få friske krefter inn på eigarsida og til å stå for den daglege drifta, seier veterinær, gründar og hovudeigar i Mobilslakt AS, Torill Malmstrøm, til Oikos.no.
No er ca 70 prosent av aksjane i dette heilt spesielle og EU- og Øko-godkjende slakteriet til sals. Store investeringar er gjort og alle godkjenningar er på plass.

Mobilslakt As har pr i dag utstyr til å slakte sau, geit, lam, gris, rein og vilt. Av storfe kan dei førebels slakte kalv opp til 100 kilo slaktevekt.
 

Les meir på facebook.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as