Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

Opprop for jordvern

Ni organisasjoner overleverte torsdag 2.november et opprop til fylkesmann i Hordaland, Lars Sponheim, hvor de krevde at han griper inn og stanser den planlagte raseringen av 1000 dekar matjord utenfor Bergen.

(Tekst og bilde: Hordaland Bondelag).

Vedtaket i Bergen bystyre om å omdisponere 1000 dekar matjord i kommunen til bolig- og næringsformål har skapt stort engasjement. Saken kan snart havne på Fylkesmannen i Hordaland sitt bord, og ni organisasjoner møtte Lars Sponheim for å gi ham en klar marsjordre.

- Vi kan ikke gamble med den livsviktige matjorda vår, sa Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag, da hun sammen med representanter fra flere miljø- og landbruksorganisasjoner overleverte et felles opprop.

Organisasjonene krever at Fylkesmannen i Hordaland griper inn i saken dersom Bergen bystyre ikke reverserer sitt vedtak.

- Vi håper at vi har en fylkesmann i Hordaland som tar jordvern på alvor. Hvis saken nå havner på hans bord forventer vi at ord gjøres om til handling, sier Haugen.

Organisasjonene krever også at regjering og Storting sikrer et bedre juridisk vern av matjorda.

Følgende organisasjoner stiller seg bak oppropet: Natur og Ungdom, SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold), Norges Bygdeungdomslag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Naturvernforbund, Norges Bondelag, Spire, Forum for natur og friluftsliv Hordaland, Norges Bygdekvinnelag.

Opprop for vår felles matjord - Norges matfat er trua

Naturen bruker tusenvis av år på å lage god matjord. Matjord er nødvendig for å brødfø oss mennesker. Den danner i tillegg livsgrunnlaget for store deler av vårt artsmangfold og er basis for tusenvis av fornybare arbeidsplasser over hele landet. Man skulle tro at dette i seg selv var tilstrekkelig til at vi behandlet matjorda med respe