Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

RMP-tilskot til spreiing av husdyrgjødsel med nedfelling eller nedlegging

 

Frå og med 2019 vert det tilskot til spreiing av husdyrgjødsel med nedfelling eller nedlegging i Vestland. Tilskotet er ein del av regionale miljøtilskot. Tilskot til nedlegging har vore fleire år i Hordaland, men det er litt endra vilkår, så «gamle» søkjarar bør òg lese dette.

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fylkesmannen.no%2Fnn%2Fvestland%2Flandbruk-og-mat%2Fmiljotiltak%2Ftilskot-til-nedfelling-eller-nedlegging-av-husdyrgjodsel%2F&data=02%7C01%7C%7C6c9a92765d464784f1ac08d69bedee4f%7C2fa0f76ee7b9463f878d6e6b4afd4546%7C1%7C0%7C636867843544996235&sdata=qdFpIxZpri77cnda%2FfRREBiVu6Tqz0T3eNUfkM3ocHE%3D&reserved=0


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 2
(landsmoteapning.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 6
(kombiku-middag.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 7
(fransk-dyreparkulv.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 10
(gardsreportasje-vigdenes.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 24
(laviacampesina.pdf, 9MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as