Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag

JORDBRUKSAVTALEN 2019

25. mai 2019 kl. 08:29

– Svarer ikke på sentrale spørsmål

Lederen i Bonde- og småbrkarlaget i Møre og Romsdal, Stein Brubæk, er kritisk til jordbruksavtalen. I en pressemelding skriver Brubæk at det er en avtale som ikke tar inn over seg verken nasjonale eller internasjonale utfordringer som landbruket har. Avtalen bidrar til å redusere gapet mellom inntektene til bøndene og andre yrkesgrupper, men endringene er marginale, mener Brubæk. Han peker på behovet for mer midler til omlegging til en mer bærekraftig matproduksjon i Norge.

Stein Brubæk

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

/share/mime/48/pdf.png Pressemelding fra Møre og Romsdal bonde og småbrukarlag til jordbruksavtalen 2019
(pressemelding-ja-2019.pdf, 70kB)

/share/mime/48/pdf.png Pressemelding Budsjettnemndas tall 2019
(pressemelding-budsjettnemda.pdf, 94kB)

Fylkesårsmøte 2019

Foto: Eli Sæther

/share/mime/48/pdf.png Uttale fra Fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal 2019 "DRØVTYGGERE; KLIMA OG KUNNSKAP"
(uttale-fra-fylkesarsmotet-2019-klima-1-.pdf, 92kB)

/share/mime/48/pdf.png Uttale fra Fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal 2019 PYRAMIDETILSKUDDET
(uttale-fra-fylkesarsmote-2019-pyramidetilskuddet.pdf, 28kB)

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as