Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag

Yvonne Wold, Stein Brubæk og Liv Signe Navarsete

Beredskapskonferansen 2018

Fylkesmannen i Møre og Romsdal arrangerte i samarbeide med Nordal kommune Beredskapskonferansen 2018 med tittel: jordvern og matforsyning som del av totalforsvaret. Konferansen ble holdt i Martin Linge-huset i Valldal den 9.april 2018.

Ordfører i Nordal, Arne Sandnes, ønsket velkommen og fylkesmannen holdt innledningsforedraget om generelt beredskapsarbeid. Det var ingen tilfeldighet at man hadde valgt 9.april til denne konferansen.

Deretter holdt tidligere forsvarssjef Harald Sunde et foredrag med tittelen «Jordvern – viktig del av totalforsvaret». Med bakgrunn i sitt arbeide i militæret nasjonalt og internasjonalt presenterte han de ulike globale krisescenariene med tanke på sult, fattigdom, ufred og konflikt, klimaendringer og global matproduksjon samt befolkningsutviklingen i verden. Han gav en svært realistisk fremstilling i hvorfor en mann med militær-bakgrunn ser et lands evne til å produsere sin egen mat som helt avgjørende for totalforsvaret. Selv om det ikke ble sagt med klare ord så låg det en kritikk mot den politiske nedbyggingen av norsk matforsyning.

Neste innleder var landbruksdirektør i Møre og Romsdal, Frank Madsøy. Han tok for seg matproduksjonen i Møre og Romsdal men berørte også 3 av de største omveltninger i nyere historie; den franske revolusjonen i 1789, den russiske revolusjonen i 1917 og den arabiske våre i 2011. Alle disse hendinger hadde islett av matmangel og sult som bakteppe.

En del av konferansen ble brukt til å hedre den siste gjenlevende krigsveteranen fra Linge-kompaniet, Ragnar Ulstein, godt over 90 år, som deltok og holdt en appell.

NRK-journalist Geir Helljesen ledet deretter en paneldebatt med Liv Signe Navarsete (SP), Knut Flølo (FRP), Yvonne Wold (SV), Henning Holstad (leder i MR KrF). Oddvar Mikkelsen (MR Bondelag), Stein Brubæk (MR bonde- og småbrukarlag) og Kolbjørn Gaustad (leder i MR jordvernforening).

Debatten var innom jordvern contra verdiskaping, landbrukspolitikk og forsvarspolitikk.

Stein Brubæk


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as