Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag

I år bør jordbruksoppgjøret bli en enkel sak!!

Dette sier fylkesleder Stein Brubæk i Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag.

Budsjettnemdas grunnlagstall for jordbruksoppgjøret viser at bøndene har hatt en sterk inntektsnedgang i det siste året. Spesielt stor er nedgangen hos sauebønder på grunn av den politisk initierte overproduksjonen av sauekjøtt,

«Nå begynner regjeringens politikk å virke. Matproduksjonen sentraliseres og utviklingen går i stikk motsatt retning av målet om å produsere mat i hele Norge. Produksjonsdrivende tilskudd skaper overproduksjon som rammer hele næringen. De store overlever en stund på økte tilskudd mens de små taper og slutter. Dette er også i strid med hva alle sier de ønsker; små og mellomstore bruk skal prioriteres. Det er de små og mellomstore bruka som kan produsere mat i Norge på lokale ressurser på bærekraftig måte slik som FN's matvareorganisasjon FAO anmoder alle sand om å gjøre» sier Brubæk.

«Nå må Stortinget ta ansvar! For Regjeringen gjør det ikke. De har gått seg fast i en ideologi som ikke ser forskjellen på å produsere T-skorter fra de biologiske prosesser som matproduksjonen er. Vi må få markedet i balanse ved å innføre struktur igjen på tilskudda samt å gjeninnføre lavere tak på samlet tilskudd en bonde kan få. De med volumproduksjon vil sikre sin inntekt fra markedet når det er balanse. De små og mellomstore bruka må derimot få større del av sin inntekt fra økte overføringer og en omfordeling av midler, basert på det samfunnsoppdraget de gjør. Det er disse bruka som sikrer levende bygder, kulturlandskap, matsikkerhet og en verdiskapende samfunnsutvikling.

Stortinget må vise at de holder ord ved å sikre at bønder får en lik kronemessig inntektsutvikling med resten av samfunnet. Kun på den måten kan vi nå målsettingen om et variert landbruk over hele landet og produsere maten vår på egne ressurser.

Gjett om jeg er glad for at Norsk Bonde- og Småbrukarlag aldri har skrevet under noen jordbruksavtale med denne regjeringen!!!» avslutter Brubæk.

Angvik 13. april 18
Stein Brubæk
Fylkesleder i Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag
Tlf 91563259


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene
(foran-jordbruksforhandlingene.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Forventninger til jordbruksforhandlingene
(forventninger-til-jordbruksforhandlngene.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Matproduksjon på lokale ressurser
(matproduksjon-pa-lokale-ressurser.pdf, 9MB)

/share/mime/48/pdf.png Miljøvennlig drift - lønnsomt
(miljovennlig-drift-lonnsomt.pdf, 925kB)

/share/mime/48/pdf.png Agroøkologi i Baskerland
(agrookologi-i-baskerland.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as