Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss

Leder: Stein Brubæk

E-post:stein359@gmail.com
Tlf.:91563259

Fylkessekretær: Guro Amundsen

E-post: guroamundsen@gmail.com
Tlf.: 98415467

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as