Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss

Leder: Stein Brubæk

E-post:stein359@gmail.com
Tlf.:91563259

Fylkessekretær: Guro Amundsen

E-post: guroamundsen@gmail.com
Tlf.: 98415467