Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag

Lokalmat- noe for deg?

Møre og Romsdal Bonde og Småbrukarlag og Vanylven Bonde og Småbrukarlag inviterer til mobiliseringsmøte for økt produksjon av lokal mat.

Tid og sted: Eidsåtun (Eidså i Vanylven) 19. april 2018 fra kl 15.00 – 18.30

Gratis inngang, kortreist mat.

Påmelding innen  17. april  18 til stein359@gmail.com eller tlf 91563259 

Program:

15.00 – 15.10 : Velkommen av Gudveig Berge, leder i Vanylven Bonde- og Småbrukarlag
15.10 – 15,40 : Muligheter og utfordringer, Stein Brubæk, lokalmatprodusent
15,40 – 16.40 : Hvilke støtteapparat finnes, Aud Linset Drågen (FMLA) og Bjørg Trontad (Matnavet på Mære)
16.40 – 17.15 : MAT
17.15 – 17.40 – Randi Aarønæs, Vanylven landbrukskontor
17.40 – 18.00 – Tor Inge Nygård, Hoppid-kontoret i Vanylven
18.00 – 18.30 – Spørsmål og debatt

Markedet etterspør lokalmat; mat med en historie og lokal smak både fra turister og norske forbruker. Her ligger store muligheter for bønder til å lage seg et livsgrunnlag og drift på selv små bruk. Stadig flere vil oppleve noe som er spesielt for distriktet, kvardagen vår, bli med i gardsarbeidet, en fisketur på fjorden og smake maten vår.

Mattradisjoner som er spesielt for bygdene våre er det god grunn å leite frem. Vi har råvarene og mange av disse kan med fordel foredles lokalt i stedet for å gå inn i volumproduksjonen.

Tenk oss inn i framtida når vi har Stadt-tunnelen ferdig. Er vi forberedte på den turist-strømmen vi kan oppleve og den etterspørselen dette vil gi på mat og opplevelser? Skal serveringssteder ha mulighet til å ta ut den verdiskapinga som dette gir en mulighet til må råvareleverandørene starte NÅ.

Vi må tenke samarbeide og lokal verdiskaping. Apparatet står klar men må gjøre seg kjent for landbruket. Dette møtet er et forsøk på å fortelle om hvor godt tilrettelagt støtteapparatet er for de som ønsker å satse på lokalmat. Markedet ligger der, støtteapparatet er tilstede og økonomiske midler finnes.

Sett av ettermiddagen og la deg inspirere!!

Gudveig Berge (lokallagsleder i Vanylven Bonde- og Småbrukarlag)
Stein Brubæk (fylkesleder i Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag)

 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as