Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag

Styret

Leder: Stein Asle Brubæk

Nestleder: Ingvild Hansen Nystad

Styremedlemmer: Bent K.Moen, Endre Hånde og Kristian Ormset


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as