Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag

NBS på Mære Landbruksskole

Vi har vært på Mære Landbruksskole og snakket med engajerte ungdommer!

NBS på Mære Landbruksskole - les hele saken

Årsmøte i Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag

Etter en felles økt med Sør-Trøndelag for å vedta uttalelser fra årsmøtet var det tid for den mer formelle delen av Nord-Trøndelags årsmøte.

Årsmøte i Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag - les hele saken


Årsmøtet i Nord- og Sør-Trøndelag BS fortsetter!

Andre halvdel av første møtedag på årsmøtet har vært preget av rolig debatt. Selv om det er noen uenighet er har debatten bært preg av enighet om de store linjene.

Årsmøtet i Nord- og Sør-Trøndelag BS fortsetter! - les hele saken

Årsmøtet i Nord- og Sør-Trøndelag BS er i gang!

Trøndelag vil fra neste år være landest største jordbruksfylke. Trøndelag er avhening av å selge mat til resten av landet fordi produksjonen er så høy. Samtidig merkes det at resten av landet er langt unna, og det er for langt mellom produsent og forbruker. For å bøte på dette trengs gode veier, men nye veier bygges gjerne på dyrket mark. 

Årsmøtet i Nor