Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss         Facebook        Lokallag         Årsmelding         Arkiv         Hjem

Beitenæringer i Nordland – filmvisning og debatt

En nesten fullsatt kinosal så filmen «Grenseland» av Bodø-fotograf Arvid Larsen på Fram kino i forkant av innledninger og politisk debatt i Litteratursalen i Stormen. Filmen viser familien Pavalls hverdag i reindriftsnæringen og betydningen av klimaendringer og rovdyrpolitikk for deres næringsutøvelse. 

De balanserer på en knivsegg, kort sagt. Som utøver Mats Pavall sier det i filmen «det er vi som holder rovdyrene med mat vinterstid, for her er verken hare eller rype».

Etter filmvisningen var det innledninger og debatt med inviterte stortingskandidater og fylkespolitikere i Litteratursalen på Stormen Bibliotek. Et 30-talls oppmøtte fikk høre Nordlandsforsknings Camilla Risvoll orientere om utviklingstrekk og beitetilpasninger. For å redusere tap må man holde reinsdyrflokkene samlet ved å fore med gras og kraftfor. Dette gir et annet produkt og ressurser går tapt.

Terje Nystabakk, medlem av rovdyrutvalget i Nordland Bonde-& Småbrukarlag, fortsatte med fokus på bruk av lokale ressurser i en verden med økende befolkning og klimautfordringer som krever at vi tar et globalt ansvar. Verdiskaping på bygdene gjennom bruk av lokale ressurser er grunnlag for bosettinga. Når det gjelder beitebruk er det godt dokumentert at mange rødlistearter mister livsvilkår dersom beitedyrene blir borte.

Nordland Reindriftssamers fylkeslag, vår samarbeidspartner om arrangementet, orienterte om reindriftsnæringa i Nordland og hvordan den tradisjonelle drifta var basert på å følge reinflokkenes vandringer på søk etter beite i naturen. Reindriftsnæringas viktige rolle som kulturbærer ble også understreket.

To av deltakerne i politikerpanelet var medlem av fylkets rovviltutvalg (Sp's Siv Mossleth og Ap’s Bjørnar Skjæran) og var oppdatert på debatt og problemstillinger i utvalget. De gav likevel uttrykk for at de ikke visste hvor prekær situasjonen var for reindriftsnæringa. De øvrige politikerne Ida G. Johnsen, V, Synne H. Bjørbæk, R, og Marius M.Jøsevold, SV, tok med seg informasjon til videre debatt i partiet.

Skjæran og Jøsevold vektla også nasjonal landbrukspolitikk og betydningen den hadde for næringa generellt, ikke bare beitenæringer.

Nordland Bonde-& Småbrukarlag vil videreføre samarbeidet med reindriftsnæringa, og lovde politikerne at vi ville holde kontakten med alle partier, uavhengig av hvem som ville bli våre stortingsrepresentanter.

 

 

 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as