Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss         Facebook        Lokallag         Årsmelding         Arkiv         Hjem

Omslaget til boka

Boklansering

Historia om bygdekvinnene på landbruksskolen kommer som bok 28. oktober

I boka "Den praktiske Kvindeskolen. Opplæring av bygdekvinner ved landbruksskolen i Bodin i 33 år" fortelles det om et opplæringstilbud som eksisterte ved Nordland landbruksskole fra 1901 til 1934. Elevene på de ettårige kursene ble rekruttert fra landkommunene i samtlige fogderier i Nordlands Amt/Nordland fylke. Disse kvinnene fikk viktig kompetanse for utvikling av nordlandssamfunnet.

Boka vil bli lansert i Valhall ved Nordland kultursenter i Bodø
mandag 28. oktober kl. 18:00.

 

For mer informasjon, kontakt Forenkla Forlag på Facebook eller e-post. 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 2
(landsmoteapning.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 6
(kombiku-middag.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 7
(fransk-dyreparkulv.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 10
(gardsreportasje-vigdenes.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 24
(laviacampesina.pdf, 9MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as