Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss         Facebook        Lokallag         Årsmelding         Arkiv         Hjem

Ingen melkeprodusenter å miste!

Det skal produseres mindre melk i Norge.  Hvordan kan vi få til dette uten å rasere landbruket?

«Vi har ingen melkeprodusenter å miste,» sier leder i Nordland Bonde- og Småbrukarlag Astrid T. Olsen. «Vi er nå under 8000 produsenter i hele landet. Gårdsbrukene med melkeproduksjon er en av bærebjelkene i landbrukspolitikken og distriktene våre. Vi vet at det til nå har vært de minste som har gitt seg, solgt eller leid bort melkekvoten. Det kan ikke fortsette!»

Bakgrunnen for utsagnet er de kommende forhandlingene som faglagene i landbruket skal gjennomføre med staten for å redusere melkemengden som produseres i Norge. Landbruket har eksportert norsklaget Jarlsbergost av 100 millioner liter melk. Det har blitt brukt eksportstøtte for å skrive ned prisen. Dette blir nå avviklet i henhold til EØS-avtalen. Spørsmålet er hvem som skal redusere produksjonen, og det er her Nordland Bonde og Småbrukarlag har sterke meninger. «Norsk Bonde- og Småbrukarlag gikk inn i forhandlingene i årets jordbruksoppgjør med mål om å opprettholde dagens melkeprodusenter. I avtalen er det formulert at bruk kan selge melkekvoter etter dagens regler fram til 1.august. Deretter skal vi (faglagene) forhandle med staten om hvordan vi skal redusere melkeproduksjonen. Vi krever at staten med landbruksministeren må ta ansvar for det de har stelt i stand!»

Regjeringen Solbergs liberalisering i 2014 med å øke kvotetak, omfordeling fra de mindre bruk til de større ved at de som produserer mest skal ha mest i tilskudd, og hennes grep om at Staten gikk fra 50% kjøpsandel til 20% ved kvotesalg, har ført til en enorm flytting av kvoter. «Styring er tilnærmet ikke mulig og vi må prøve å komme oss ut av grøfta slik at gårdsbrukene ikke blir avvikla. I de kommende forhandlinger om kvoteendringer for å redusere melkeproduksjonen må vi gå for prosentvise nedtrekk» sier Olsen.

«Tilbakemeldinger fra Innovasjon Norge Nordland er at det er de små og mellomstore melkebrukene som ved sine ombygginger oppnår tilstrekkelig økonomi, og i tillegg har lavest risiko ved sine investeringer. Det er en tilbakemelding som må slås opp på avisenes forsider sånn at vi en gang for alle kan slå fast at størst ikke nødvendigvis er best.»

Nordland Bonde- og Småbrukarlag vil ta initiativ til at et samla landbruksmiljø de neste årene løfter fra livskraften til de små og mellomstore melkeprodusentene i Nordland. «Disse gårdsbrukene utnytter gras og beite i bygdene og er en viktig del av nasjonal beredskap i tillegg til viktige arbeidsplasser» avslutter Olsen.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 2
(landsmoteapning.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 6
(kombiku-middag.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 7
(fransk-dyreparkulv.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 10
(gardsreportasje-vigdenes.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 24
(laviacampesina.pdf, 9MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as