Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss         Facebook        Lokallag         Årsmelding         Arkiv         Hjem

Regjeringens forslag til ny jordbrukspolitikk er avvist!

Stortingets næringskomite har i dag lagt fram innstillingen til landbruksmeldinga, «Endring og utvikling». På alle viktige punkter har et flertall på Stortinget avvist regjeringens  nye mål og virkemidler. Regjeringens  forslag til ny jordbrukspolitikk er avvist. 

Dette er vi i Norsk Bonde- og Småbrukarlag veldig glade for.

Her er forslagene som regjeringen har lidd nederlag på.

•Det er ikke flertall for regjeringas hovedmål, «et kostnadseffektivt landbruk». Flertallet mener det skal være «økt norsk matproduksjon med grunnlag i norske ressurser».

•Det er ikke flertall for videreføring av dagens «uklare» inntektsmål «sikre eller legge til rette for at jordbruket skal ha en inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper i samfunnet».  Det nye  inntektsmålet  er, « for å sikre rekruttering, og for å løfte inntektsmulighetene i næringa, mener flertallet at inntektsmålet skal være å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet".

•Regjeringen får IKKE flertall for noen av sine forslag om avvikling av markedsbalanseringene for korn, geitmelk, egg, poteter og matpotet

•Regjeringen får IKKE flertall for å avvikle avløserordningen.

•Regjeringen får IKKE flertall for å avvikle tidligpensjon.

•Regjeringen får IKKE flertall for å redusere antall melkeregioner til 10.  Der er flertall for 14 melkeregioner og partene i jordbruksoppgjøret skal fastsette detaljert regiongrenser.

Det er positivt at et flertall mener det bør vurderes å innføre et driftsvansketilskudd. Dette er et krav NBS har arbeidet for i flere år og som nå ser ut til å vinne fram både i Norges Bondelag og et flertall på stortinget. Det er også positivt at Ap, Sp og SV vil innføre et tak på hvor mange dyr per bruk per dyreslag som gir rett til støtte. Det bør også settes tak for hvor stort areal som gir rett til støtte og et samla tak for tilskudd pr bruk. Så gjenstår det å se om ei eventuell ny regjering vil endre retninga på landbrukspolitikken eller om den bare vil slakke litt på tempoet. En ting har Dale rett i, retninga ligger fast, selv om regjeringen har lidd mange nederlag i innstillinga.

Den store svakheten ved meldinga og innstillinga er manglende konkretisering av offensive tiltak for et resursbasert jordbruk, tilpasset et endra klima.

Per-Anton Nesjan, ordfører i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og styremedlem i Nordland Bonde- og Småbrukarlag


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as